• بررسی  ترانزیت و روان‌سازی حمل‌و‌نقل ترکیبی بین ایران و ارمنستان

    بررسی ترانزیت و روان‌سازی حمل‌و‌نقل ترکیبی بین ایران و ارمنستان

    وزیر راه و شهرسازی با توجه به دعوت وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان به این کشور سفر کرد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز با توجه به دعوت سورن پاپیکیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های جمهوری ارمنستان به این کشور سفر کرد. بررسی وضعیت ترانزیت و روان‌سازی حمل و نقل ترکیبی از