• هجوم زمین خواران برای تصرف اراضی دولتی در چابهار

    هجوم زمین خواران برای تصرف اراضی دولتی در چابهار

    معاون وزیر راه با اشاره به هجوم زمین خواران برای تصرف اراضی دولتی در چابهار، گفت: با مشارکت بسیج مستضعفین برای حاشیه‌نشینان چابهاری مسکن ساخته می‌شود. مهدی عبوری در نشست با رئیس بسیج مستضعفین  با بیان این که رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشاتشان  بر حل معضل حاشیه‌نشینی به عنوان یکی از سه اولویت اصلی