• مطالعه و اجرای بهسازی ۲۲ نقطه پرحادثه استان هرمزگان انجام شده است

    مطالعه و اجرای بهسازی ۲۲ نقطه پرحادثه استان هرمزگان انجام شده است

    مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان اقدامات این اداره کل در خصوص جهش تولید را تشریح کرد تشریح اقدامات این اداره کل پرداخت و در خصوص آخرین اقدامات انجام گرفته در بحث نوسازی و بازسازی ماشین آلات راهداری و میزان صرفه جویی و تعداد کار انجام گرفته گفت:خرید یک دستگاه لودر