• وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه حمل‌ونقل نیمه تمام در کشور

    وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه حمل‌ونقل نیمه تمام در کشور

    بخش حمل‌ونقل کشور به اندیشه مجدد نیاز دارد و لازم است روح جدیدی در کالبد آن دمیده شود. اصلاح ساختار حمل‌ونقل کشور یکی از راهکارها و شاید ساده ترین آنهاست. حمل‌ونقل به عنوان زیر ساخت اصلی توسعه سایر حوزه‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. حمل‌ونقل ایمن، ارزان، کارآمد و در دسترس علاوه بر فراهم