• اختتامیه مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در هفته دولت سال ۱۳۹۹

    اختتامیه مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در هفته دولت سال ۱۳۹۹

    خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر استان اظهار داشت:‌ در هشتاد و یکمین جلسه شورای مسکن استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران… اختتامیه مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در هفته دولت سال ۱۳۹۹خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و