• پیشنهاد الزامی شدن نظارت رندمی ساختمان‌ها به دولت ارایه شد

    پیشنهاد الزامی شدن نظارت رندمی ساختمان‌ها به دولت ارایه شد

    رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارایه پیشنهاد الزامی شدن نظارت رندمی ساختمان‌ها به وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: بروز حوادث ساختمانی نتیجه چهار دهه بی‌توجهی نسبت به نگهداری از ساختمان‌های… در خصوص اقدامات آن سازمان برای جلوگیری از عدم تکرار حوادثی همچون پلاسکو از برنامه‌ریزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در