• عقب‌گرد عمر مفید ساختمانها از ۳۲ به ۲۶ سال

    عقب‌گرد عمر مفید ساختمانها از ۳۲ به ۲۶ سال

    بنا به گفته رئیس آزمایشگاه فنی و مکانیک، عمر مفید ساختمانها از حدود ۳۲ سال به ۲۶سال کاهش یافته که از دلایل مختلفی همچون مصالح غیراستاندارد، روشهای اجرای نادرست، طراحی نامناسب و نبود نظارت صحیح نشأت می‌گیرد. عمر مفید ساختمان‌ها در ایران عقب‌گرد کرده است. احمد خرم ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ همواره