• «املاک و اسکان»، راهی برای شناسایی احتکارکنندگان مسکن

    «املاک و اسکان»، راهی برای شناسایی احتکارکنندگان مسکن

    یکی از مهمترین مشکلات اخیر برای مردم کشور، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن است که یکی از علل آن، احتکار واحد‌های مسکونی توسط برخی افراد حقیقی و حقوقی است. بهزاد قبادی؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات سالیان اخیر کشور، تورم در بازار‌های مختلف اقتصادی است. مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اولیه انسانی هم از این امر