• حال مستاجران خوب نیست

    حال مستاجران خوب نیست

    اجاره‌نشینان به تمدید گران مسکن تن دادند حال ناخوش مستاجران در فصل جابه جایی ستاد ملی کرونا سقف ۲۵ درصدی را برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، اما کمتر مستاجری امسال با این نرخ سقفی برای زندگی پیدا کرد. این مصوبه بدون هیچ ضمانت اجرایی روی کاغذ باقی ماند و مستاجران ماندند و خانه‌هایی که