• مهاجرت معکوس روستاییان به دنبال افزایش اجاره بهای مسکن در همدان

    مهاجرت معکوس روستاییان به دنبال افزایش اجاره بهای مسکن در همدان

    رئیس‌اتحادیه مشاورین ‌املاک همدان از رکود ۹۰ درصدی خرید و فروش ملک در همدان خبر داد و گفت: در حال حاضر به علت افزایش هجومی ‌قیمت با کاهش ۹۰ درصد خرید و فروش ملک مواجه هستیم. ابراهیم‌جمالی با اشاره به مصوبه ستاد ملی ‌کرونا درباره تمدید قرارداد اجاره مستأجرین، اظهارکرد: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا مستأجران