• دوربرگردان متقاضیان خرید مسکن به سمت بازار اجاره

    دوربرگردان متقاضیان خرید مسکن به سمت بازار اجاره

        از ابتدای امسال تا کنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد؛ واسطه‌های ملکی… آمار دریافتی از رییس اتحادیه مشاوران املاک، گردش تقاضای خرید خانه به سمت