• اتصال ریلی چهارمحال و بختیاری به راه‌آهن سراسری در سال ۱۴۰۰

    اتصال ریلی چهارمحال و بختیاری به راه‌آهن سراسری در سال ۱۴۰۰

    مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس قول وزیر راه و شهرسازی در جلسه با مدیران ارشد استان، اتصال ریلی این استان به راه آهن سراسری در سال ۱۴۰۰ تکمیل می شود. حسینعلی مقصودی، مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در جلسه با مدیران ارشد استان که