• تخصیص حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریال برای پروژه های راهسازی آذربایجان‌شرقی

    تخصیص حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریال برای پروژه های راهسازی آذربایجان‌شرقی

    مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: سال گذشته برای اجرای پروژه های راه و شهرسازی استان ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال تخصیص یافت. مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته برای اجرای پروژه های راه و شهرسازی استان ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال تخصیص یافت.ابوالقاسم