• ۲۲ میلیارد ریال هزینه بهسازی جاده پاوه به نوسود شده است

    ۲۲ میلیارد ریال هزینه بهسازی جاده پاوه به نوسود شده است

    رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان پاوه گفت: برای بهسازی و روکش آسفالت محور اصلی پاوه به نوسود ۲۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است. ابراهیم شهریاری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاوه اظهار داشت: طول جاده پاوه به نوسود ۳۴ کیلومتر است که