• استانداردسازی پروژه‌ها منجر به توسعه پایدار می‌شود

    استانداردسازی پروژه‌ها منجر به توسعه پایدار می‌شود

    مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: رعایت استاندار در روند اجرای طرح های مختلف از جمله پروژه های نفتی موجب توسعه پایدار عمرانی می شود مجید کیانپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در جریان چهارمین سفر استانی خود در سفر به ایلام به همراه عضو هیئت مدیره