• بهره برداری از ۸ سد بزرگ کشور تا پایان سال

  بهره برداری از ۸ سد بزرگ کشور تا پایان سال

  قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو با اشاره بهبهره برداری از ۸ سد بزرگ کشور تا پایان سال بر بهداشتی بودن آب شرب سنندج تأکید کرد و گفت: برای بهبود کبفیت، طعم و بوی آب شرب سنندج ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار… قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو با اشاره بهبهره برداری از ۸ سد بزرگ

 • بهره برداری از ۸ سد بزرگ کشور تا پایان سال

  بهره برداری از ۸ سد بزرگ کشور تا پایان سال

  قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو با اشاره بهبهره برداری از ۸ سد بزرگ کشور تا پایان سال بر بهداشتی بودن آب شرب سنندج تأکید کرد و گفت: برای بهبود کبفیت، طعم و بوی آب شرب سنندج ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار… قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو با اشاره بهبهره برداری از ۸ سد بزرگ

 • طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج ۶۵ درصد پیشرفت دارد

  طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج ۶۵ درصد پیشرفت دارد

  محسن فتحی رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان از پیشرفت ۶۵ درصدی طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج خبر داد و اتمام این طرح انتقال تا پایان ۱۴۰۰ را پایان گلایه ها و دغدعه مردم در موضوع کیفیت آب سنندج… فتحی در نشست با اصحاب رسانه های کردستان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم