• آغاز اجرای طرح “آب امید” در استان ایلام

    آغاز اجرای طرح “آب امید” در استان ایلام

    آب امید پس از برق رایگان دومین طرحی است که دولت تدبیر و امید به منظور کمک به اقشار کم درآمد و در عین حال کم مصرف در دستور کار قرار داده است. دکتر تیموری اجرای طرح “آب امید” بیان داشت: دولت در طرح آب امید تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف بهینه را دنبال