• قیمت تمام شده طرح ملی مسکن مشخص نیست

    قیمت تمام شده طرح ملی مسکن مشخص نیست

    درحالی معاون وزیر راه آبان سال گذشته متوسط قیمت تمام شده واحد‌های طرح ملی مسکن را ۲ میلیون تومان اعلام کرده بود که وی تاکید کرده قیمت این طرح ثابت نیست درحالی معاون وزیر راه آبان سال گذشته متوسط قیمت تمام شده واحد‌های طرح ملی مسکن را ۲ میلیون تومان اعلام کرده بود که وی