ظهر امروز ۶ کیلومتر دیگراز پروژه احداث باند دوم محوربیرجند – قاین محدوده مسجد فاطمه زهرا(س) تا ورودی آرین شهر بازگشایی و زیربارترافیک رفت.

ظهر امروز ۶ کیلومتر دیگراز پروژه احداث باند دوم محوربیرجند – قاین محدوده مسجد فاطمه زهرا(س) تا ورودی آرین شهر بازگشایی و زیربارترافیک رفت.
وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان داشت :این قطعه ۶ کیلومتری با اعتبار هزینه شده ۴۰ میلیارد تومان احداث و امروز با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان بازگشایی وزیربارترافیک رفت که در مجموع تاکنون طول دوبانده شده این محور به ۷۶ کیلومتر رسیده و تلاش برای تکمیل دوبانده سازی کامل این محور که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است ادامه دارد.