رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان پاوه گفت: برای بهسازی و روکش آسفالت محور اصلی پاوه به نوسود ۲۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است.

ابراهیم شهریاری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاوه اظهار داشت: طول جاده پاوه به نوسود ۳۴ کیلومتر است که این محور یکی از پر ترددترین محورهای مواصلاتی شهرستان پاوه می باشد و برای بهسازی این محور  ۲۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شد است.
وی ادامه داد: روکش‌های حفاظتی در ۳۰ کیلومتر از این محور انجام شده و در این راستا ۲ هزار و ۲۰۰ تن آسفالت و در پنج مرحله تهیه و پخش شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پاوه اضافه کرد: در صورت تامین قیر، چهار کیلومتر باقی مانده نیز روکش و بهسازی می‌شود.
شهریاری در خصوص محور پاوه به روانسر نیز گفت: در حوزه استحفاظی پاوه ۱۰ کیلومتر این محور روکش شده و ۲ کیلومتر باقی مانده نیاز به روکش دارد که در صورت تامین اعتبار اجرایی خواهد شد.