معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: احداث ۱۶ کیلومتر جاده در قالب چهار پروژه راهسازی در سطح استان اجرایی شده است.

مجتبی دائی دائی اظهار داشت: پروژه شامی شاپ – دانسفهان به طول ۳۱ کیلومتر بوده که ۲۳ کیلومتر آن تعریض و به بهره برداری رسیده و چهار کیلومتر آن نیز در دست تعریض است که ۲ کیلومتر آن تا پایان شهریورماه جاری آسفالت می شود.
وی میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۶۰ درصد اعلام و افزود: اعتبار این طرح برای امسال ۴۵ میلیارد ریال بوده که هنوز ابلاغ نشده است.
وی به پروژه تعریض جاده دانسفهان – رحیم آباد اشاره و اظهار داشت: طول مسیر یاد شده ۵۴ کیلومتر است که تاکنون ۳۹ کیلومتر آن زیر بار ترافیکی رفته، ۶.۵ کیلومتر دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی و با تخصیص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری اجرایی شده و برای مابقی پروژه که به ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد هم آماده برگزاری مناقصه می باشد.
دائی دائی به پروژه راهسازی تاکستان – آغچه کند – نیکویه اشاره و یادآور شد: طول این پروژه ۲۹ بوده که از اعتبارات استانی عملیات تعریض ۱.۵ کیلومتر آن بیس ریزی و آماده آسفالت شده و تا پایان شهریور ماه جاری نیز به پایان می رسد و تعریض ۲.۵ کیلومتر دیگر این جاده امسال به پیمانکار واگذار خواهد شد.
به گفته این مسوول راهسازی، امسال و برای نخستین مرتبه ردیف ملی به این پروژه اختصاص داده شده و ۴۰ میلیارد ریال نیز برای امسال در نظر گرفته شده است.
وی به عملیات اجرایی تعریض جاده تاکستان – رزن به طول ۹۰ کیلومتر اشاره و تصریح کرد: این پروژه و از شهر آوج تا انتهای حوزه استانی، تعریض ۹ کیلومتر از جاده باقیمانده که ۱.۵ کیلومتر آن در دست احداث قرار گرفته و در صورتی که مابقی این جاده تعریض شود، از تاکستان تا مرز خسروی شاهد مسیر ارتباطی چهار بانده کامل خواهیم بود.
وی اضافه کرد: ۷.۵ کیلومتر باقیمانده این پروژه دارای شیب توپوگرافی زیادی بوده و در عین حال نیز طراحی آن هم به پایان رسیده و به یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اضافه کرد: با تخصیص ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شده به این پروژه، عملیات احداث ۱.۵ کیلومتری در دست احداث این طرح امسال به بهره برداری خواهد رسید.