اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان موفق به کسب رتبه عالی در فرآیند پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در میان دستگاه های اجرایی استان طی سال ۹۸ شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در نامه ای به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان، نتایج ارزیابی مستندات بهره وری سال ۹۸ را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، عملکرد دستگاه های اجرایی استان اصفهان در شاخص هایی از جمله عملکرد کمیته بهره وری و ارسال صورت‌جلسات آن، تعامل مروج بهره وری، محاسبه مقادیر شاخص های بهره وری، اجرای راهکارهای بهبود شاخص های بهره وری و پیاده سازی نظام های نوین مدیریتی مرتبط با بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان نیز در فرآیند بررسی مستندات بهره وری سال ۹۸ توانست با کسب ۹۲۹ امتیاز و ارتقا ۱۸۷ واحدی امتیازات به نسبت سال گذشته، موفق به کسب رتبه عالی در میان دستگاه های اجرایی استان شد.
همچنین دراین نامه تاکید شده است که کمیته های بهره وری ادارات باید با تجزیه و تحلیل و راه های ارتقای سطح بهره وری به صورت تطبیقی، برنامه ریزی برای بالا بردن بهره وری دستگاه های خود در سال های آینده را آغاز کنند.