براساس ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مدیریت اجرایی ایمنی کشور استان سمنان موفق به کسب بالاترین ارزیابی در عملکرد این کمیسیون در بین ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گردید.

احسان منصور کیایی گفت: با توجه به ارزیابی شاخص‌های عملکرد کمیسیون ایمنی اجرایی در کشور این اداره‌کل موفق به کسب بالاترین رتبه در بین ادارات‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گردید.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به وظایف کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی افزود: این کمیسیون به دبیری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هدف تدوین  سیاست‌های لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راه‌ها ، ایجاد هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط با ایمنی، فرهنگ‌سازی آموزش عمومی جامعه و نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با ارتقای ایمنی حمل‌ونقل برگزار می‌گردد.
احسان منصور کیایی گفت: براساس ارزیابی انجام‌شده استان سمنان با برگزاری یازده جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی  با مدیریت استاندار و معاون امور عمرانی استانداری موفق به کسب بالاترین ارزیابی کمیسیون‌های ایمنی در کشور گردید .
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان ضمن تشکر از همکاری تمامی ارگان‌های مرتبط با حوزه ایمنی گفت: بررسی عوامل مهم افزایش تلفات جاده‌ای و ارائه راهکارهای پیشنهادی، تعیین و تصویب نقاط پیشنهادی جهت استقرار گشت‌های جاده‌ای دستگاه امدادی براساس تحلیل تصادفات، احصاء و بازدید مقاطع حساس در طول محورهای مواصلاتی و رفع اشکالات، مسدود نمودن تمامی دوربرگردان‌های غیر استاندارد، برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی و همچنین اجرای طرح‌های کنترل و نظارت بر تردد ناوگان عمومی با اولویت ناوگان مسافری و حاملین مواد خطرناک با همکاری پلیس را از  مهم‌ترین مصوبات کمیسیون از حیث کارایی و اثربخشی در ارتقای ایمنی در استان در سال گذشته عنوان کرد .
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مستمر و اجرای دقیق مصوبات این کمیسیون در سال جاری افزود: تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به تصادفات جاده‌ای، استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاهی برای تحلیل داده‌ها و برنامه‌ریزی اقدامات کاهش نرخ تلفات جاده‌ای و پیگیری جهت ارائه برنامه‌های راهبردی و هدفمند در راستای کاهش تصادفات  و تلفات جاده‌ای از رئوس برنامه‌های این کمیسیون در سال هزار و چهارصد خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان اظهار داشت: امیدواریم با اجرای دقیق برنامه‌های حوزه ایمنی و مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی شاهد کاهش نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای در استان باشیم.