بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۹ شهر تهران ۱۶.۲ درصد کاهش و در کل مناطق شهری کشور حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

نتایج طرح “گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور” در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد سال گذشته در شهر تهران تعداد ۵٣١۵٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۶.۲ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۷.۷ واحد بوده است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در سال ٩٩ بالغ ‌بر ٩۵٣٩ هزار مترمربع بوده  که نسبت به سال گذشته حدود ۱۸.۳ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٣٨٢ مترمربع بوده است.

سال گذشته تعداد ۴٩� ۵٩٧ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به سال قبل از آن (سال ۹۸) حدود ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۲.۸ واحد بوده است‌.