مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی ضمن اعلام ثبت نام ۲۱۹۶۷ نفر از متقاضیان مسکن استان در سامانه اقدام ملی اظهار کرد: چهارشنبه ۲۶خرداد آخرین مهلت ثبت نام این طرح در استان است.

احمد مرزبان مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی ضمن اعلام ثبت نام  ۲۱۹۶۷ نفر از متقاضیان مسکن استان در سامانه اقدام ملی اظهار کرد: چهارشنبه ۲۶خرداد آخرین مهلت ثبت نام این طرح در استان است و متقاضیان در فرصت باقی مانده با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
مرزبان افزود: تا کنون ۲۱۹۶۷ نفر از متقاضیان مسکن ملی در شهرهای اعلامی استان ثبت نام کرده اند که سهم شهر اراک به تنهایی ۱۹۸۱۲ مورد را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در آخر به آن دسته از کسانی که تا کنون ثبت نام نکرده اند گفت: همشهریان گرامی توجه داشته باشند، به دلیل ترافیک بالای تقاضا در ساعات پایانی روز، از هم اکنون با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.