سرپرست معاونت مهندسی وساخت اداره کل راه وشهرسازی کردستان : ساخت چهارخطه گردنه صلوات اباد سنندج در حال اجرا بوده و ٨۵ درصدپیشرفت دارد.

صلاح فتحی گفت :  طرح احداث چهارخطه گردنه صلوات آباد به طول ۲۱کیلومتر در سه قطعه تعریف شده که قطعه اول آن به طول ۹.۲ کیلومتر ، قطعه دوم آن به طول ۵.۴ کیلومتر وقطعه سوم آن نیز ۶.۲ کیلومتر طول دارد .
فتحی گفت :۱۴ کیلومتر از پروژه به بهره برداری رسیده و هم اکنون زیربار ترافیک بوده و ۳ کیلومتر دیگر نیز به زودی آسفالت خواهد شد.
وی عنوان کرد : ۴ کیلومتر از مسیرباقیمانده که امیدواریم با تامین منابع اعتباری لازم بتوانیم در حداقل زمان ممکن پروژه را به بهره برداری برسانیم .
به گفته فتحی ، برای اجرای این حجم از عملیات ۶٨/۵ میلیارد تومان هزینه شده و برای اتمام وبهره برداری از چهارخطه گردنه صلوات آباد ۴۰میلیارد تومان (بدون احتساب تونلهای چهارگانه)اعتبار مورد نیاز است .