مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از پیشرفت حدود ۹۵ درصدی جاده جدید در دست ساخت سنندج- مریوان خبر داد و گفت : امیدواریم با تامین منابع اعتباری لازم تا پایان خرداد امسال عملیات اجرایی پروژه تیژتیژ- گاران به…

عرفان مرادی اظهار کرد: طول پروژه جاده جدید سنندج – مریوان ( واریانت تیژتیژ-گاران ) ۵۲ کیلومتر است که عملیات اجرایی ۴۴ کیلومتر از پروژه به اتمام رسیده و مردم منطقه به طور غیر رسمی درحال استفاده و بهره برداری از آن هستند.
مرادی ادامه داد: در این پروژه هم چنین سه دستگاه تونل به طول کلی ۳۶۳۰ متر وجود دارد که کار ساخت فیزیکی تونلها به اتمام رسیده وعملیات نصب روشنایی و تهویه نیز در حال انجام است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، درصورت تامین نقدینگی موردنیاز جهت تهیه و خرید تاسیسات برقی و هم چنین تامین قیر برای آسفالت ۸ کیلومتر مانده از مسیر امیدواریم تا پایان خرداد امسال، پروژه به سرانجام رسیده و به مردم عزیز استان و به ویژه مردم شریف مریوان تقدیم گردد.
مرادی با اشاره به هزینه های سرسام آور ساخت راه در استان کردستان گفت: برای اجرای این حجم از عملیات در پروژه تیژتیژ- گاران تاکنون بیش از ۵۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است .