معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از پایان یافتن پروژه های تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر در استان همدان خبر داد.

مجید صالحی امیر بیان کرد:تعداد ۲۹۳۹۴ واحد مسکن مهر در استان همدان شروع و از این تعداد ۲۸۵۸۸ واحد در قالب های تفاهم نامه سه جانبه تعاونی و طرح خود مالک واحد افتتاح شده است.
وی ادامه داد: تعداد ۴۴۰ واحد نیز جز پروژه های مسکن مهر فاقد متقاضی بوده که مراحل پایانی تبدیل به طرح اقدام ملی را سپری می‌نمایند.
صالحی در رابطه با پروژه های تعاونی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۳۶۶ واحد (۹۶واحدی تعاونی هگمتان شهر سینا، ۳۶واحدی ضایعات نخاعی، ۱۹۲ واحد تعاونی دژ چنار ملایر) که همگی جز پروژه های تعاونی هستند، باقیمانده که به طور کلی تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت محقق شده است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی همدان در پایان یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی همدان به عنوان متولی پروژه های تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر با تمهیدات و پیگیری های بعمل آمده با تکمیل ۲۴ واحد باقیمانده از پروژه کولاد کومه و ۶۳ واحد پروژه یادمان بنا کلیه پروژه های تفاهم نامه سه جانبه را تعیین تکلیف نموده است و  در هفته های آتی پس از انجام مراحل اداری این واحد ها به متقاضی تحویل می‌شود.