معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: دستگاه های اجرایی استان زمین های بلااستفاده در اختیار خود را برای ساخت واحد ویژه کارکنان آن دستگاه، در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: دستگاه های اجرایی استان زمین های بلااستفاده در اختیار خود را برای ساخت واحد ویژه کارکنان آن دستگاه، در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند.
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در جلسه کارگروه طرح اقدام ملی مسکن ویژه کارکنان دولت، گفت: ساخت واحد های مسکونی با استفاده از زمین های در اختیار دستگاه های اجرایی اقدامی ارزشمند و حائز اهمیت برای کارکنان دولت است.
وی گفت: بحث تخصیص زمین برای ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن برای کارکنان وزارت کشور و همچنین تمامی کارکنان دولت در استان باید به صورت ویژه بررسی و مورد پیگیری قرار گیرد که مباحث در حوزه معاونت عمرانی استانداری در حال انجام است.
منصوری تاکید کرد: بر اساس قانون، دستگاه های اجرایی استان باید در صورت دارا بودن زمین در محدوده شهری، برای ساخت واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن برای کارمندان آن مجموعه، در اختیار قرار دهند.
وی تصریح کرد:برای زمین های قابل بهره برداری که تحویل داده نشده، از سوی دستگاه مربوطه باید برنامه مشخص ارائه شود، در غیر این صورت، به هیچ عنوان عدم معرفی زمین های تحت اختیار برای ساخت واحد در طرح اقدام‌ ملی مسکن قابل توجیه نیست.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: همچون بحث فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی که کارگروهی به صورت ویژه این مهم را پیگیری، در بحث تامین زمین برای ساخت واحد در طرح اقدام ملی مسکن برای کارکنان دولت نیز باید کارگروهی تشکیل شود تا دستگاه ها به صورت مستمر در این حوزه پاسخگو باشند.
آمادگی ساخت مسکن در زمین های در اختیار دستگاه ها
همچنین دهقان، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: تفاهمنامه هایی مابین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانه های متعدد در خصوص همکاری در ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ‌با اولویت متقاضیان مجموعه واحدهای تابعه این وزارتخانه ها منعقد شده است.
وی افزود: در این تفاهمنامه‌ها پایه و اساس بر این است در صورت دارا بودن زمین در مجموعه راه و شهرسازی، اقدام به ساخت مسکن خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در شهرستان‌هایی که با مشکل زمین مواجه هستیم آمادگی وجود دارد تا در زمین های در اختیار مجموعه های طرف قرارداد تفاهمنامه، برای ساخت اقدام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی که در محدوده شهری دارای زمین هستند، باید زمین را برای ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، در اختیار قرار دهند.
وی گفت: زمین های زیادی در داخل محدوده شهر تحت تملک دستگاه های اجرایی وجود دارد که آمادگی داریم‌ با اولویت متقاضیان دستگاه های اجرایی نسبت به ساخت طرح اقدام ملی مسکن اقدام کنیم.
ساخت ۵۰۰۰مسکن برای کارکنان وزارت کشور
صفاخواه، مدیرکل اداری و مالی استانداری سمنان نیز گفت:تفاهمنامه ای به منظور همکاری وزارت کشور با وزارت راه و شهرسازی در بحث ساخت واحد های طرح اقدام ملی مسکن برای کارمندان مجموعه وزارت کشور فاقد مسکن منعقد شده است.
وی با بیان اینکه ۵ هزار واحد برای وزارت کشور در این تفاهمنامه سهمیه تخصیص یافته است ادامه داد: همچنین این‌ تفاهمنامه مابین وزارت راه و شهرسازی با مابقی وزارتخانه ها با هدف تامین زمین برای ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن ویژه کارکنان ‌دولت منعقد شده است.
مدیرکل اداری و مالی استانداری سمنان افزود: بر اساس تفاهمنامه وزارت کشور، شناسایی و ثبت نام از افراد واجد شرایط در مجموعه استانداری و واحدهای تابعه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه تاکنون بر اساس استعلام ها، از مجموعه استانداری سمنان و واحدهای تابعه، ۲۷ نفر واجد شرایط شناخته شدند اضافه کرد: ۱۴ سهمیه به استانداری سمنان برای شهرستان های مختلف اختصاص پیدا کرده است.