رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

برخی ترک فعل ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی ربط در سال‎های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه اندازی سامانه‎های قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی بازار مسکن است.
سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‎های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.