استاندار اردبیل گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمام همت خود را بکار گرفته تا با تامین زمین رایگان به احداث واحدهای مسکونی مورد نیاز در سراسر استان اقدام کند.

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل اظهار داشت: در چند سال اخیر در کنار تکمیل مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان اجرای طرح اقدام ملی مسکن را شروع کرده و تمام همت خود را بکار گرفته تا با تامین زمین رایگان به احداث واحدهای مسکونی مورد نیاز در سراسر استان اقدام کند.
وی این اقدام بی نظیر راه و شهرسازی را مساعدت واقعی برای تامین مسکن گروه های مختلف اعلام کرد و افزود: با همکاری تعاونی ها ، پیمانکاران و بنیاد مسکن در همه شهرهای استان ساخت مسکن اقدام ملی شروع شده و تاکنون نیز عملیات احداث ۳ هزار واحد مسکن آغاز شده و سعی بر اجرای سریع این پروژه هاست.
استاندار اردبیل به پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با همکاری بانک مسکن برای متقاضیان مسکن اقدام ملی اشاره کرد و گفت: ساخت این واحدها نه تنها به تامین سرپناه گروه های مختلف جامعه کمک می کند بلکه فرصت اشتغال برای صنایع پائین دست مسکن را نیز به وجود می آورد.
بهنام جو با بیان اینکه کیفیت اجرا در پروژه های مسکن اقدام ملی اولویت اساسی است ، اضافه نمود : کیفیت ساخت طرح ملی مسکن بر اساس استانداردهای به روز و مطابق با ضوابط و مقررات ساخت مسکن در استان می باشد.
رئیس شورای مسکن استان اردبیل در مورد ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و کمک به احیای بافت فرسوده و تاریخی در اردبیل تصریح کرد: در چندین محله اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر و خلخال طرح های زیربنایی و توسعه ای در محلات کم برخوردار و سکونتگاه های غیررسمی در حال انجام است که اجرای این طرح ها به بهبود سیمای این مناطق و رفع محرومیت از چهره سکونتگاه های غیررسمی کمک کرده است.
بهنامجو افزود: در این محلات با همکاری دستگاه های فرهنگی و اجتماعی طرح های مختلفی با رویکرد رفع آسیب های اجتماعی و ایجاد دفاتر تسهیل گری و اشتغال دایر شده تا با اولویت مشکلات و معضلات برطرف شود.
وی گفت: اقداماتی که در این محلات به شکل اثرگذار انجام شده قطعا نتایج مثبتی را به همراه داشته و فعالیت دفاتر تسهیل گری در این مناطق به کاهش و جلوگیری از آسیب ها و دغدغه ها در این بخش کمک می کند.