اختلاف نظر لازمه توسعه است و شورای ششم شهر سنندج ضمن وجود اختلافات دارای بیشترین سطح همدلی در راستای ایجاد فضای خدمت شایسته به شهروندان هستند.

بهروز ابراهیم آبادی عضو شورای شهر سنندج و رییس کمیسیون سرمایه گذاری این شورا در گفتگو با خبرنگار رسانه تخصصی راهساز:

اختلاف نظر لازمه توسعه است و شورای ششم شهر سنندج ضمن وجود اختلافات دارای بیشترین سطح همدلی در راستای ایجاد فضای خدمت شایسته به شهروندان هستند. 

در این ایام که مدیریت شهری به واسطه مشکلات انباشت شده در شهر سنندج و توقعات به حق شهروندان فهیم و نجیب شهرمان، در شرایط مالی نامطلوب مالی شهرداری، تحت فشارهای سنگین کاری است، ارکان مدیریت شهر نیازمند بیشترین سطح تعامل و همدلی بوده و خوشبختانه این سطح از تعامل و همگرایی اکنون در میان اعضای شورا و شهرداری سنندج وجود دارد. 

شورای ششم با رعایت جایگاه نظارتی و قانونی، تاکنون تعامل سازنده ای در راستای تسهیل امور و رفع موانع در مسیر فعالیت شهرداری سنندج داشته و البته در مقابل شاهد فعالیت شبانه روزی شهردار و سایر مدیران شهرداری بوده است.

ابراهیم آبادی در این گفتگو ضمن تکذیب خبر اختلاف و چند دستگی در میان اعضای شورای شهر سنندج، بر همدلی اعضا با وجود اختلافات نظر های طبیعی میان اعضا، تاکید و نیز هرگونه تصمیم برای تغییر مدیرت شهرداری در این مقطع زمانی رد کرد و اعلام داشت که نخستین حق شهروندان حق اطلاع از تصمیماتی است که بر شهر موثر خواهد بود و شورای ششم ضمن تاکید بر شفافیت به گفتگوی مستقیم با شهروندان باور دارد و تصمیمات مهم شورا از کانال های رسمی به اطلاع شهروندان خواهد رسید. 

رییس کمیسیون شورای شهر سنندج در ادامه به حق قانونی شورا در نظارت و پرسشگری از شهردار و در صورت ضرورت استیضاح و برکناری اشاره داشت و اعلام نمود: تعقیب حقوق مردم فهیم شهر سنندج در صدر اولویت های شورا است و قطعا شورای شهر در این موضوع بدون مماشات خواهد بود و در صورت ضرورت از ابزار های قانونی در اختیار در راستای این هدف مهم استفاده خواهد نمود.