مدیر کل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به حساسیت و اهمیت موضوع تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، خواستار تعامل بیش از پیش بین دستگاه‌های مرتبط با این موضوع به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر شد .

عرفان مرادی ظهر دیروز در جلسه ای که به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر برای اتخاذ راهکار مناسب جهت تثبیت مالکیت دولت بر اراضی  ملی و با حضور مدیران کل ، معاونین ،کارشناسان و  رؤسای شهرستان اداره های ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری در محل سالن آمفی تئاتر راه‌ و شهرسازی کردستان تشکیل شد اظهار کرد : دستیابی به این امر مهم یعنی تثبیت مالکیت اراضی ملی،  دریافت اسناد و تبدیل اسناد دفترچه  ای به تک برگ منوط به تعامل بیشتر  و جدیت و پیگیری های لازم توسط هر سه دستگاه راه وشهرسازی،  ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی است .
مرادی ادامه داد: اگر چه در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و هماهنگی بین دستگاه‌ها نیز خوب است ولی کافی نیست و اتخاذ راهکار مناسب از جمله جلسات و پیگیری های لازم به صورت هفتگی و ارائه گزارش اقدامات به ویژه در شهرستان ها  ضروری است.
در ادامه جلسه محمدی معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی کردستان با ارائه گزارشd در خصوص اقدامات انجام شده برای تثبیت مالکیت دولت گفت : ۷۰ هزار هکتار اراضی  ملی شامل ۱۵ هزار هکتار اراضی ملی واقع در محدوده و۵۵هزارهکتاراراضی ملی واقع درحریم در استان وجود دارد که ۱۳ هزار هکتار آن سند دارد و برای مابقی اراضی نیز تلاش‌های لازم برای تثبیت مالکیت و دریافت اسناد در جریان است.