بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در مجلش شورای اسلامی، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، نسبت به افتتاح زودهنگام فرودگاه سقز با توجه به نواقص موجود در این پروژه هشدار داد.

بهزاد رحیمی نماینده مردم سقز و بانه در مجلش شورای اسلامی،  روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، نسبت به افتتاح زودهنگام فرودگاه سقز با توجه به نواقص موجود در این پروژه هشدار داد. وی افزود: این پروژه نیمه کاره بوده و ساخت دیوارهای جنبی، جابجایی دکل‌های برق، تأسیسات، محوطه سازی و تکمیل برج مراقبت صورت نگرفته و هنوز نیروی انسانی و نگهبانی هم ندارد. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مراتب اعتراض خود را به این اقدامات نمایشی به وزیر راه اعلام کرده ام و قطعاً تبعات این افتتاح نمایشی برعهده وزارت راه و استاندار فعلی کردستان خواهد بود. رحیمی افزود: این افتتاح اخلاقاً کار صحیحی نیست چرا که منطقاً پس از افتتاح، بلافاصله باید خط پرواز برقرار شود و مورد استفاده مردم قرار گیرد.