بهمن مرادنیا استاندار کردستان در دیدار با معاون بهره برداری شرکت آب نیرو و جمعی از مدیران این شرکت به بیان ظرفیت های منابع آبی استان پرداخت و گفت: با وجود

نگاە تبعیض آمیز بە مسئلە آب در کردستان آزار دهندە است. تسریع در اتمام سد ژاوە ضرورت دارد
بهمن مرادنیا استاندار کردستان در دیدار با معاون بهره برداری شرکت آب نیرو و جمعی از مدیران این شرکت به بیان ظرفیت های منابع آبی استان پرداخت و گفت: با وجود منابع موجود آب استان حق مردم استان و کشاورزان است که از مواهب این نعمت خدادادی برای افزایش درآمد خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: باتوجه به تخصیص های مناسب اخذ شده از وزارت نیرو برای تبدیل اراضی دیم به آبی در استان لازم است در اتمام و بهره برداری سدهای در دست ساخت تسریع شود.
مرادنیا با اشاره به اینکه سال گذشته در سفر وزیر نیرو به استان وعده داد که سد ژاوه در سالجاری به اتمام برسد.
استاندار کردستان اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان در سد ژاوه هزینه شده و ساختمان سد به اتمام و بخشی از سامانه انتقال در حال احداث است و با این تفاسیر باید این سد هرچه زودتر تمام شود و هرگونه تعللی در این امر پذیرفتنی نیست.
مرادنیا عنوان کرد: سد ژاوه با هدف انتقال آب به دشت های قروه و دهگلان برای توسعه کشاورزی و تغذیه منابع زیرزمینی طراحی شده است و شرکت آب نیرو باید در این رابطه جدیت به خرج دهد.
وی در پایان به مشکل آب شرب سنندج نیز اشاره کرد و افزود: قرار است بخشی از آب سد آزاد به تامین آب شرب سنندج اختصاص پیدا کند و بخش دیگری نیز به دشت های شرق استان منتقل شود که متاسفانه در این خصوص کار چندانی صورت نگرفته است و در این شیوه باید بازنگری اساسی صورت بگیرد.