۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی مسکن

در چند سال گذشته از طرح مسکن مهر همواره موضوع کیفیت این پروژه عظیم ساخت مسکن مورد انتقاد بوده است. عدم مطالعات کافی در مکان یابی و امکان سنجی زیر ساخت ها به همراه نظارت ضعیف بر ساخت از جمله مواردی بود که ضهف مشهود کیفیت زندگی در منازل مسکن مهر را در بر داشت. اکنون که دولت سیزدهم در شرایطی طرح نهضت ملی را مدیریت می کند که به واسطه تجربه نه چندان خوشایند مسکن مهر، تکراراشتباهات مسکن مهر پذیرفتنی نخواهد بود.

به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته همچنان رویکرد شفاف و مناسبی در روند واگذاری پروژه ها به سازندگان و دستور العمل شفافی در موضوع طراحی و نظارت بر این پروژه ملی وجود ندارد و تداوم چنین شرایطی می تواند موجب تکرار آسیب های پروژه مسکن مهر باشد، پروژه ای که در یک دهه گذشته علی رغم افتاح های چندین باره همچنان متقاضیان آن در برخی از نقاط کشور در انتظار تحویل واحد های خود هستند.

واریز وجوه به حساب سازندگان تحت عنوان پیش پرداخت در پروژه هایی که بعضا به دلیل معارض امکان آغاز عملیات وجود ندارد از مصادیق بارز آشفتگی در فضای تصمیمات این طرح ملی است محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن در حالی از واریز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان صحبت می کند که حدود هشت هزار میلیارد از این مبلغ آورده متقاضیانی است که نیازمند مسکن تشخیص داده شده اند و طبیعتا از اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند. متناسب با چنین شرایطی هرگونه سو مدیریت می تواند موجب خسارات سنگین به این قشر آسیب پذیر و خدشه به اعتماد عمومی به دولت باشد.

مدیرعامل بانک مسکن با اعلام اینکه تاکنون حدود ۳۴۷ هزار و ۴۴۸ نفر در بانک مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن حساب افتتاح کردند، اظهار داشت: از این میزان ۲۱۳ هزار و ۸۳۷ نفر آورده خود را به حساب طرح نهضت ملی مسکن واریز کردند.

وی، جمع آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را ۱۳ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: از جمع آورده متقاضیان تاکنون هفت هزار و ۹۵۳ میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده و پنج هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی به سازندگان پرداخت شود.

وی ادامه داد: از محل تسهیلات نیز تاکنون سه هزار و ۹۷۹ میلیاردتومان به حساب سازندگان پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: تعداد ۹ هزار و ۴۴۱ پروژه به تعداد ۱۶۴ هزار و ۸۰۴ واحد به بانک معرفی شد که از این تعداد تاکنون ۲ هزار و ۱۴ پروژه به تعداد ۵۴ هزار و ۴۸۴ واحد قراردادشان منعقد شده است.

وی مبلغ تسهیلات منعقد شده را ۱۶ هزار و ۵۵۹  میلیاردتومان عنوان کرد.