حادثه واژگونی کامیون در محل فاجعه مرگ ۱۳ شهروند در اتوبوس سال ۱۳۹۷

طرح کنارگذر شرقی سنندج به طول ۱۶ کیلومتر که آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۹۶ انجام گرفته است  مورد به عنوان بخشی از کریدور شمال به جنوب کشور قرار گرفته و از طرح های مهم در روان سازی ترافیک ترانزیتی از محورهای ارتباطی استان کردستان است بلاخص محدوده شهری سنندج است که متاسفانه علی رغم اهمیت و حادثه آفرینی به فراموشی سپرده شده است.

عبور ترافیک ترانزیتی شمال جنوب از داخل محدوده پر ترافیک شهری و بلوار پر شیب دکتر حسینی به عنوان یک خطر بالقوه هر چند وقت یکبار حادثه می آفریند، اگر چه شیب معبر در طولی قابل توجه موجب اختلال در سیستم ترمز کامیون ها و حادثه می شود اما همواره مطابق معمول دلیل این حوادث از طرف متولیان، عواملی همچون سرعت زیاد و خواب آلودگی راننده تشخیص داده می شود که مشخصا بر وقوع حوادث بی تاثیزر نبستند. اما آنچه مورد توجه است مجوز عبور کامیون از داخل بلواری شهری است که تردد قابل توجه پیاده در آن موجود است.

حتی حادثه تلخ جان باختن ۱۳ نفرر در این بلوار نیز نتوانست احداث کنارگذر شرقی سنندج را در اولویت قرار دهد، امروز نیز خبر واژگونی کامیونی در همان نقطه که منجر به زخمی شدن دو نفر از شهروندان شده همچون زنگ خطری به صدا در آمد تا شاید پروژه فراموش شده کنارگذر شرقی شهر سنندج همچون یک اولویت به روی میز شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور به عنوان متولی احداث کریدور قرار گیرد، معاونتی از وزارت راه و ترابری که به واسطه ضعف مشهود عملکرد و کمترین پیشرفت در سهم کردستان از کریدور، بی گمان کمترین نمره را در این استان خواهد داشت. شرایطی انتظار می رود با توجه به ضعف گستره زیرساخت های حمل و نقل استان کردستان، مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد..