مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در راستای تدوین نقشه اجرای نهضت ملی مسکن از مناطق مستعد رونق تولید مسکن شهر ارومیه بازدید کرد و مقرر شد زیرساخت‌های لازم جهت تحقق قانون جهش تولید مسکن فراهم شود.

سید محسن حمزه لو  گفت: اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن در اولویت برنامه‌های کاری حوزه مسکن مجموعه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پیش‌بینی شده که نیازسنجی مسکن و تأمین اراضی در چارجوب طرح‌های جامع پاسخ داده شود و همچنین فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده سرعت می‌گیرد.
در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» پشتیبانی از تولید ۶ هزار ۳۶۸ واحد مسکن در برنامه های اجرایی این مجموعه قرار گرفت.