این نخستین تغییر مدیریتی در حوزه عمرانی استان کردستان در دولت سیزدهم است، استانی که در حوزه عمرانی جز استان های آخر کشور محسوب می شود.

روز بیست و چهارم فروردین ماه طی مراسمی با حضور دکتر زارعی کوشا، شش مدیرکل ستادی استانداری کردستان معرفی شدند.

در این مراسم ضمن معرفی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، سرپرست دفتر فناوری، اطلاعات، فضای مجازی و شبکه دولت، سرپرست دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، سرپرست اداری و مالی استانداری و سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری کردستان، موحد امان الهی به عنوان سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک معرفی شد.

این مدیر جوان و جهادی استان کردستان درارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است که تا پیش از این در کنار پست های اجرایی، سابقه فرمانداری شهرستان قروه و نیز شش سال سابقه معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری سنندج را در کارنامه خود دارد.

در این مراسم از خدمات فرزاد حسنی مدیرکل اسبق دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استان قدردانی شد.

این نخستین تغییر مدیریتی در حوزه عمرانی استان کردستان در دولت سیزدهم است، استانی که در حوزه عمرانی جز استان های آخر کشور محسوب می شود.

وضعیت نامناسب زیرساخت های حمل و نقل بالاخص در حوزه راه های روستایی و شرایط نامناسب کمی و کیفی در حوزه آب های کردستان در سال های گذشته، این استان را به یکی از استان های کم برخوردار کشور در حوزه عمرانی بدل ساخته که متناسب با برنامه های رفع محرومیت، توجه مضاعف به کردستان در حوزه عمرانی، بودجه های جهشی و اقدامات جهادی در این حوزه مورد انتظار است.