مدیریت سد های استان کردستان را سایر استان ها انجام می دهند

آریا نژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کردستان در خصوص طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج گفت: فعالیت اجرای انتقال آب سد آزاد به سد قشلاق سنندج به دست شرکت آب منطقه‌ای استان نیست و این انتقال را  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران انجام می دهد.
آریانژاد در این جلسه خاطرنشان کرده: مخازن و حوزه آبریز سدهای استان  بسته شده اما مدیریت آنها را سایر استان‌های کشور انجام می‌دهند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در حالی چنین سخنی را در جلسه پدافند غیر عامل مطرح می نماید که کمترین توضیحی برای چرایی ” عدم کنترل آب های استان توسط خود استان” از هیچ مدیری شنیده نمی شود و کردستان حداقل در حوزه مدیریتی ایشان دچار بحران جدی است . در این ایام علاوه بر عدم تناسب حق آبه استان با ظرفیت های کشاورزی، شهرهای سنندج و بانه دچار بحران آب شرب هستند.
باید پرسید که سهم شرکت آب منطقه ای استان کردستان به عنوان یکی از متولیان این حوزه در پیدایش چنین شرایطی چقدر است و چرا مدیریت سد های این استان سرچشمه باید با استان هایی همجوار باشد؟
و جالب اینکه در چنین شرایطی مدیران حوزه آب های کردستان بجای پاسخگویی، قبول مسوولیت و عذر خواهی از مردم، در مقام گزارشگر بحران، از مشکلاتی برای مردم سخن می گویند که شهروندان روزانه با آنها روبرو هستند.  “رنج این مردم در تهیه آب شرب و نیز عقب مالندگی استان در حوزه کشاورزی” را هیچ مسوولی نمی پذیرد.
فارغ از تحلیل شرایط و راهکار های موجود که در قالب برخی طرح ها عرضه شده است آنچه مسلم است “ناتوانی مدیران حوزه آبی استان و خواب نمایندگان مردم  در سال های گذشته”  است که به عنوان علت العلل چنین بحرانی مطرح می باشد و می بایست در قالب ضعف اساسی در موضوع پدافند غیرعامل استان مورد توجه قرار بگیرد تا از تداوم و تکرار چنین شرایطی در حوزه آبی و سایر حوزه های استان جلوگیری شود.