مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در جمع اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: مهندسان ناظر نظارت ها را به درستی انجام دهند.

قاسم قاسمی در نشست با اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی و خطاب به آنان گفت: انشاالله با هماهنگی که در استان خواهیم داشت بتوانیم به جایگاه واقعی نظام مهندسی برسیم و مشکلات نظام مهندسی را در استان با رویکرد خدمت به مردم استان حل و فصل کنیم.
وی به الکترونیکی کردن خدمات به مهندسین و مردم اشاره کرد و افزود: در ارائه خدمات مکانیزه به مهندسین و مردم عدالت هم برقرار خواهد شد و همچنین وی به برگزاری دوره های آموزشی به صورت مکانیزه نیز تاکید کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خطاب به مهندسان استان تصریح کرد: مهندسان عزیز بحث نظارت ها را باید به خوبی انجام دهند و باید به صورت مدام سر پروژه ها حضور مستمر داشته باشند و کنترل بیشتری نسبت به کارها انجام دهند.
علی اکبر رمضانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی نیز ضمن تبریک انتصاب مهندسی قاسمی در این جلسه گفت: در نظام مهندسی ساختمان استان حدوداً ۵۰۰۰ مهندس عضو مشغول فعالیت در این عرصه هستند که ۴۰ درصد دارای پروانه و ۶۰ درصد فاقد پروانه هستند.
وی اضافه کرد:  با توجه به اینکه اکثر مهندسان دارای پروانه پایه ۳ هستند، دوره های آموزشی می تواند کمک شایانی به مهندسان انجام دهد که در این راستا مهندسان این استان در سال ۹۹، هفت هزار و ۳۵۱ نفرساعت که با همدلی و هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی استان آموزش ها صورت گرفته است.
رمضانی به خدمات الکترونیکی در مدت قرنطینه برای مهندسان و مردم اشاره کرد و افزود: یکی از سازمان های پرکار در بحث الکترونیکی کردن خدمات در ایام قرنطینه، سازمان نظام مهندسی بود که کارفرما می تواند با وسیله همراه شخصی خود دفتر طراحی را انتخاب کند و همچنین خدماتی نظیر کنترل نقشه، خدمات مالی و ناظر را نیز انتخاب نماید.