ورودی شهر مهمترین و اولین نقطه ای است که بر اساس آن درباره یک شهر قضاوت می شود به تعبیر زیبایی ورودی هرشهر پیشانی آن شهر است که مبنای قضاوت گردشگران ،مردم و حتی سرمایه گذاران درباره مدیریت یک شهر است که…

ورودی شهر مهمترین و اولین نقطه ای است که بر اساس آن درباره یک شهر قضاوت می شود به تعبیر زیبایی ورودی هرشهر پیشانی آن شهر است که مبنای قضاوت گردشگران ،مردم و حتی سرمایه گذاران درباره مدیریت یک شهر است که نقش بسزایی در معرفی صحیح شهر دارد.
با توجه به تاکید مدیران شهری بر استفاده از ظرفیت های گردشگری  در کردستان و از جمله اقدامات در این موضوع مهم را می توان بهسازی، زیباسازی و مناسب سازی هرچه بیشتر ورودی های شهرعنوان کرد. متاسفانه در هیچ کدام از سه ورودی اصلی شهر سنندج اصول زیبا سازی رعایت نشده است و سنندج به عنوان شهرخلاق موسیقی با ویترینی آشفته از نظر بصری و ترافیکی پذیرای میهمانان است.
ورودی اصلی شهر از سمت همدان با گره ترافیکی ورودی ناحیه منفصل شهری و چند اوراق فروشی، به مسافران از سمت مرکز، خبر ورود به شهری آشفته را می دهد. در ادامه میدانی آشفته محمدی با کمترین ظرافت به استقبال می آید و نهایتا فروشنده های وانتی ۱۲ فروردین این پذیرایی را تکمیل می کنند. مسافران از سمت شمال نیز وارد میدانی می شوند که باوجود اینکه عمر زیادی ندارد اما بخش قابل توجهی از جداره آن تحویل متخلفین شده و به مجموعه ای از مغازه های آشفته بدل شده اشت. با وجود اینکه ورودی شهر سنندج از سمت کرمانشاه را می توان در میان ورودی های شهر سنندج با توجه به فضای سبز موجود مناسب تر از بقیه دانست اما فرم نامناسب میدان ورودی و آشفتگی حرکتی در این میدان نیز از استاندارد این ورودی کاسته است. علی رغم این موضوع، آنچه تهدیدی جدی برای ورودی شهر از سمت کرمانشاه است، عدم توجیهات ترافیکی مجموعه سیتی سنتر است، مجموعه بزرگی که در صورت راه اندازی انتظار می رود که ترافیک قابل توجهی را به میدان ورودی شهر منتقل کند و بر آشفتگی این وردی خواهد بیافزاید. به نظر می رسد مطالعه ترافیکی و پیش بینی ترافیک این مجموعه می بایست در قالب انجام این پروژه سرمایه گزاری مورد توجه قرار بگیرد.
با توجه به تاکید مدیران شهری بر موضوع تقویت توریسم و سرمایه گزاری انتظار می رود “رسیدگی به ورودی های آشفته سنندج” به عنوان مرکز استان کردستان در اولویت و دستور کار شهرداری قرار بگیرد.