معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و اراضی متصل به بافت شهری به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای جهش تولید مسکن در اولویت باشد،…

، مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر اینکه باید استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و اراضی متصل به بافت شهری به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای جهش تولید مسکن در اولویت باشد، اظهار کرد: ساماندهی بافت‌های فرسوده با اجرای قانون جهش تولید مسکن محقق می‌شود.
او با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی و ارایه طرح‌های تشویقی می‌تواند روند نوسازی بافت‌های ناکارآمد را سرعت بخشد، گفت: راه اندازی صندوق ملی مسکن یکی از مولفه‌های اثربخش در قانون جهش تولید محسوب می‌شود که تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی، هم‌افزایی و تقویت توان حمایتی را رقم می‌زند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به زیرساخت‌های آذربایجان‌غربی در اجرای این قانون، تصریح کرد: ظرفیت مناسبی در کالبد شهرهای استان برای تولید مسکن وجود دارد چرا که بهسازی بافت ناکارآمد به وسعت ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از گسترش ناهمگون شهرها جلوگیری می‌کند.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، شورای تامین مسکن آذربایجان غربی با حضور استاندار، نماینده مردم شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیر راه و شهرسازی و اعضای شورای تامین مسکن تشکیل شد. بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های تولید مسکن و برنامه‌ریزی‌های توسعه و عمران شهری از مهم‌ترین موضوع های مطرح شده در این جلسه به شمار می‌رود.