معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران سقف تسهیلات مشارکت مدنی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ازای هر واحد مسکونی تولید شده در کلانشهرها تا سقف ۱۲۰۰ میلیون…

شهرام باباخانی معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار داشت : به منظور تقویت جریان نوسازی مردمی و تشویق ساکنان بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای تقویت توان مالی متقاضیان ، براساس مصوبه هیات وزیران سقف تسهیلات مشارکت مدنی ( دوران ساخت ) مندرج در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ازای هر واحد مسکونی تولید شده در کلانشهرها تا سقف ۱۲۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شده و با انعقاد قرارداد عاملیت با بانک مسکن نرخ سود این تسهیلات ۹ درصد محاسبه می شود.
وی گفت: طی هماهنگی با بانک مسکن علاوه بر مبالغ مذکور از محل تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد و اوراق گواهی حق تقدم با نرخ سود ۱۶ درصد در مجموع در کلانشهرها حداکثر تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال قابل پرداخت است.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت مندرج در مصوبه مذکور طی تفاهم نامه منعقده با صندوق کارآفرینی امید در کلانشهرها تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.