محمدرضا کدخدازاده در بازدید از بزرگراه ارومیه-مهاباد-میاندوآب به عنوان بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی، گفت:‌ کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی یکی از شریان‌های اصلی و نقطه…

محمدرضا کدخدازاده در بازدید از بزرگراه ارومیه-مهاباد-میاندوآب به عنوان بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی، گفت:‌  کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی یکی از شریان‌های اصلی و نقطه اتصال دو منطقه  پر تردد تجاری؛ پایانه مرزی بازرگان به بندر امام خمینی(ره) محسوب می شود.
وی با بیان اینکه  کریدور بزرگراهی غرب کشور نقش آذربایجان‌غربی را در ترانزیت منطقه‌ای برجسته  می‌کند، افزود: در حال حاضر، توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای در استان رشد شتابانی دارد و این اقدام برای گسترش ترانزیت بین‌المللی ضروری است.
مسال علاوه بر افتتاح ١٠٣ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان‌غربی، به مناسبت عید سعید غدیرخم ساخت و توسعه ١۵ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی تکمیل شد.