مدیرکل راه وشهرسازی کردستان گفت: شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار کردستان و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مصوبه طرح جامع نیشتمان سنندج را ابلاغ کرد.

عرفان مرادی روز دوشنبه اظهار داشت:  دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مرادنیا استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان و طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مصوبه شورای عالی را با موضوع طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج ابلاغ کرد.
وی با اشاره به متن ابلاغیه گفت: طرح جامع شهرک نیشتمان سنندج با توجه به تکمیل ظرف جمعیت‌پذیری طرح جامع شهر قبل از اتمام افق، کمبود زمین در سطح شهر برای تامین نیاز طرح اقدام ملی مسکن، محدودیت‌های توسعه فیزیکی ناشی از قرارگیری پادگان لشکر ۲۸ کرستان، آرامستان، شهرک صنعتی و سایر دلایل ارایه شده در اراضی موصوف به نیشتمان به وسعت ۴۰۳ هکتار و با جمعیت ۲۸ هزار نفر و چهار محله مسکونی تصویب شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان افزود: با توجه به اینکه ۸۸ درصد از اراضی پیشنهادی این شهرک در اراضی ملی و ۱۲ درصد آن مستثنیات است، لذا مقرر شد اراضی مستثنیات با کاربری باغات و کشاورزی در محدوده تثبیت شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شده استفاده از الگوهای معماری بومی و مطابق با اقلیم شهر سنندج در طراحی شهرک مورد توجه قرار گیرد.
مرادی اعلام کرد: در ادامه فرآیند و گردش‌کار طرح جامع شهرک نیشتمان مقرر شد مطابق پیوست شماره چهار دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور مصوب هشتم اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح آماده‌سازی ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام شود و همچنین ظرف مدت ۶ ماه نسبت به  اجرای مصوبه اقدامات لازم انجام شده ‌و گزارش پیشرفت انجام کار به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.