مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از مشارکت ۴۵ درصدی مهندسان در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان خبر داد.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی با اشاره به برگزاری الکترونیکی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی اظهار کرد: به جز استان‌های تهران، آذربایجان‌شرقی، زنجان، سمنان و کرمان انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به شکل الکترونیکی و غیرحضوری برگزار شده است.
وی با اعلام این‌که انتخابات زنجان و کرمان فردا ۱۱ مهر و انتخابات استان‌های آذربایجان‌شرقی و سمنان برای هفته آینده و تهران دو هفته آینده انجام می شود، افزود:‌ میزان مشارکت در این دوره از انتخابات به ۴۵ درصد رسید در حالیکه در سال ۱۳۹۷ میزان درصد مشارکت ۳۱ درصد بود.
وی ادامه داد: بر این اساس درصد مشارکت در آذربایجان‌غربی برای سال ۹۷، معادل ۲۳/۶ درصد و هم‌اکنون به ۴۶/۷ درصد، در اردبیل در سال ۹۷ معادل ۳۶ درصد و امسال حدود ۵۹ درصد، در اصفهان از ۱۱ درصد در سال ۹۷ و هم اکنون به ۲۸/۲۳ درصد، در بوشهر در سال ۹۷ معادل ۱۹ درصد و هم‌اکنون به حدود ۲۵/۴۲ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اضافه کرد: میزان مشارکت در چهارمحال و بختیاری در سال ۹۷ معادل ۳۳/۶ درصد و هم‌اکنون به ۵۰/۱۵ درصد، در خوزستان در سال ۹۷ معادل ۱۶/۲۱ درصد و هم اکنون ۴۲/۹۱ درصد، در سیستان و بلوچستان حدود ۳۸ درصد برای سال ۹۷ و هم اکنون به ۵۹/۸ درصد، در فارس در سال ۹۷ معادل حدود ۱۲ درصد و هم اکنون ۴۶/۵۹ درصد، در قزوین در سال۹۷ معادل ۲۶/۵ درصد و هم اکنون به ۳۹/۳۷ درصد، در مرکزی برای سال ۹۷ معادل ۲۶ درصد و امسال به ۳۷ درصد و برای استان گیلان نیز رقم ۱۸/۴ درصد مشارکت ثبت شده هم‌اکنون به ۲۳/۲۹ درصد رسیده است.
عبدی‌قهرودی گفت: در لرستان برای سال ۹۷، معادل ۲۰/۷ درصد و هم‌اکنون به ۴۸/۸۸درصد، در هرمزگان در سال ۹۷ معادل ۸ درصد و امسال حدود ۴۱/۸۷ درصد، در همدان به ۴۷/۳۶ درصد، در یزد در سال ۹۷ معادل ۲۲/۲۶ درصد و هم‌اکنون به حدود ۴۹/۲۷درصد رسیده است.
به گفته وی، درصد مشارکت در ایلام برای سال ۹۷، معادل ۲۱ درصد و هم‌اکنون به بیش از ۷۰ درصد، در خراسان رضوی در سال ۹۷ معادل ۱۳ درصد و امسال حدود ۳۶ درصد، در خراسان‌شمالی بیش از ۲۸/۵ درصد در سال ۹۷ و هم اکنون به ۴۴/۵ درصد، در خراسان‌جنوبی در سال ۹۷ معادل ۲۶ درصد و هم‌اکنون به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
به گفته عبدی‌قهرودی، میزان مشارکت در کردستان در سال ۹۷ معادل ۱۰/۳ درصد و هم‌اکنون حدود ۴۱ درصد، در کرمانشاه در سال ۹۷ معادل ۱۵/۵ درصد و هم اکنون ۳۱/۵ درصد، در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۳۲ درصد برای سال ۹۷ و هم اکنون به ۵۴/۵ درصد، در گلستان در سال ۹۷ معادل حدود ۲۵ درصد و هم اکنون ۴۷/۶۹ درصد، در مازندران در سال۹۷ معادل ۲۰ درصد و هم اکنون به ۴۰/۴۳ درصد، در مرکزی برای سال ۹۷ معادل ۱۷/۳۶ درصد و امسال به ۴۱/۸۷ درصد و برای استان البرز نیز رقم ۱۹/۷۵ درصد مشارکت ثبت شده هم‌اکنون به ۴۰/۶۳ درصد رسیده است.
وی یادآور شد: انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور ۲ مهر در خراسان‌شمالی، ۴مهر در کرمانشاه، ۷ مهر در  ٩ استان ایلام، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران، و مرکزی، ۱۰ مهر در استان‌های  قزوین، اردبیل، هرمزگان، همدان، اصفهان، آذربایجان‌غربی، چهارمحال‌و‌بختیاری، سیستان‌وبلوچستان و بوشهر، برگزار شد.