در جلسه مورخ ۱۱ تیر ۹۹ استانداری کردستان با حضور خانم فرزانه صادق معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

در جلسه مورخ ۱۱ تیر ۹۹ استانداری کردستان با حضور خانم فرزانه صادق معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
⭕️مسکونی شده محدوده هفت آسیاب به صلاح شهر سنندج نیست.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در بازدید از نواحی مختلف شهر سنندج با تاکید نسبت به تغییر کاربری اراضی هفت آسیاب سنندج به مسکونی اعلام مخالفت کرد.
⭕️تقدیر دکتر صادق معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از عملکرد استاندار کردستان:
عملکرد استاندار کردستان در ایجاد تعامل کم سابقه میان ادارات و دستگاه های اجرایی مایه دلگرمی ما برای تصمیمات ستادی در خصوص کردستان است. رویکرد استاندار کردستان در پیش بینی مشکلات حوزه شهری قبل از وقوع قابل تقدیر است.
⭕️در شهر سنندج با توجه به کمبود زمین و محدودیت های موجود ضرورت بلند مرتبه سازی وجود دارد.
در بافت های فرسوده شهر سنندج باید ضوابط تراکمی در راستای ایجاد مشوق نوسازی بافت ها تغییر کند.
⭕️خدمات ارائه شده در شهر سنندج در سطح لیاقت شهری با این پیشینه فرهنگی نیست
⭕️در کوچکه ره ش سنندج هیچگونه ساخت و سازی نباید انجام شود
دیوار کشی در کوچکه ره ش نگرانی در مورد دست درازی را ایجاد می کند.