مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از تخصیص ۶٠ میلیارد ریال از محل اعتبارات توزیع نشده در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به پروژه بزرگراه ارومیه – سرو خبر داد.

سیدمحسن حمزه لو، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به همراه نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از عملیات پایانی بزرگراه ارومیه_سرو بازدید کردند و مقرر شد منابع مالی جدید به ارزش ۶٠ میلیارد ریال جهت شتاب در اتمام این بزرگراه تخصیص یابد.
توسعه مبادلات اقتصادی کشورهای ایران و ترکیه، رونق صنعت گردشگری و کاهش سوانح جاده‌ای از مهم ترین مزایای توسعه  بزرگراه بین‌المللی ارومیه_سرو است.
در روزهای گذشته، تقاطع غیرهمسطح زیرگذر نازلو و ٣ کیلومتر از بزرگراه بین‌المللی ارومیه_سرو بازگشایی شد.