نخستین جلسه شورای تخصصی انرژی و محیط زیست کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران با حضور دبیرکل و اعضای آن به صورت برخط برگزار شد.

دبیر کمیته ملی اسکان بشر ایران در این نشست بر ضرروت و حیاتی بودن شکل گیری گروهی که به طور ویژه به موضوع محیط زیست بپردازد، تاکید کرد.
محمدمهدی مظاهری با اشاره به شواهد موجود مبنی بر تخریب محیط زیست گفت: فعالیت‌های توسعه ای بشر و فناوری های پیشرفته  منجر به بهره برداری بیشتر و استفاده بی رویه از منابع زیست شده و از سوی دیگر رشد فزاینده تولید، ضایعات بیشتری را روانه محیط زیست کرده و کره زمین را با انواع آلودگی های هوا، آب، خاک ، آلودگی صوتی و انواع آلودگی های دیگر مواجه کرده است.
او با اشاره به آیه ۴۱ سوره رم که بروز چنین شرایطی در قرآن پیش بینی شده است، ادامه داد: این فساد و تخریب نتیجه رشد افسار گسیخته اقتصادی است که با تکیه بر نظام سرمایه داری به انباشت سود می اندیشد و منافع نسل های آینده را قربانی رفاه نسل کنونی می کند.
این استاد دانشگاه افزود: مطالعات در سال ۲۰۱۵ نشان داده است که در آن زمان مصرف جهانی انرژی معادل ۲۵ برابر بیشتر از مصرف انرژی در سال ۱۸۰۰ بوده و نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده وامروزه این روند با رشد حدود ۳ درصد تداوم دارد.
عضو فرهنگستان هنر در ادامه به تشریح مفهومی به نام « توسعه پایدار » پرداخت و افزود: امروزه کشورهای جهان به رهبری سازمان ملل متحد برای مقابله با این وضعیت مخرب مفهومی را تحت عنوان  “توسعه پایدار” مطرح کرده اند که  با ۱۷  هدف مشخص کشورهای جهان را ترغیب کرده که تا سال ۲۰۳۰ به این اهداف دست یابند که برای تحقق بسیاری از اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، برخورداری از محیط زیست سالم یک شرط اساسی است.
دبیر کمیته ملی اسکان بشر ایران در ادامه در نظر گرفتن رویکرد جدید مبتنی بر توجه به انرژی های پاک را امری غیرقابل اجتناب دانست و افزود: اگر چه کشور ما یکی از تولید کنندگان عمده نفت در جهان است، اما این امر نباید توجه دست اندرکاران و  سیاستگذاران کشور را از روی آوری به این نوع انرژی ها باز دارد؛ چرا که با کاهش مصرف نفت به عنوان سوخت می توان صدها فرآورده با ارزش افزوده بیشتر از این ماده تهیه کرد.
مظاهری با اشاره به جایگاه نهم ایران میان کشورهای بیشترین مصرف کننده انرژی ادامه داد: سالانه سهم زیادی از نفت و گاز تولیدی خود را به مصرف داخلی می‌رسانیم؛ این در حالی است که همچنان کمبود انرژی به خصوص برق در کشور به طور آشکاری آزار دهنده شده و در کنار آن آلودگی هوا و تخریب محیط زیست نیز در اکثر مناطق کشور به معضلی اساسی تبدیل شده است.
عضو هیات امنای بنیاد ایران شناسی راه نجات کشور و حفظ منافع نسل آینده را تجدد نظر در نحوه بهره برداری از منابع محیط زیست و روی آوری به انواع انرژی های پاک دانست.
او در ادامه تاکید کرد: امروزه قویا نیاز داریم که نگاهمان را به منابع زیست به عنوان منابع ثروت برداریم و درنگاهی متفاوت به این منایع زیست به عنوان منابع سرمایه بنگریم.
به گفته مظاهری توسعه پایدار درس های خوبی می دهد؛ اینکه چگونه با صرفه جویی در مصرف مواد و استفاده از مواد قابل بازگشت و با حرکت در راستای اقتصاد چرخشی بتوانیم ارزش افزوده تولید کنیم و تا حد زیادی مصرف مواد را کاهش دهیم.
دبیر کمیته ملی اسکان بشر ایران، بیان کرد: گرچه ممکن است مساله محیط زیست، صرفا مساله محیط ریست باشد، اما تمامی ارکان زیست ما از اقتصاد گرفته تا اجتماع، فرهنگ و سیاست را در بر می گیرد. از این رو راه حل را می توان در همه بخش های مختلف جست و جو کرد و همه بخش ها می توانند در یک رویکرد نظام واره با روی آوری به انرژی های پاک و تجدید پذیر نقش تعیین کننده و مهمی ایفا کنند.
در ادامه این نشست نیز دبیر شورای تخصصی انرژی و محیط زیست نیز درباره اهمیت محیط زیست و امکان تامین انرژی در کنار تامین اسکان بهینه برای جوامع انسانی کلیاتی را ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین وظایف این شورا همسویی اهداف  توسعه پایدار کشور، اهمیت انرژی های تجدید پذیر در کنار پایان پذیری منابع فسیلی است تا ضمن حفاظت از محیط زیست بهره برداری علمی و بهینه از منابع تامین انرژی صورت گیرد و در عین حال هم افزایی علمی و تحقیقاتی اعضا شورای تخصصی انرژی و محیط زیست چشم انداز قابل قبولی را در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ترسیم می کند.
همچنین ابعاد گسترده منابع انرژی و محور های متعدد مطالعات زیست محیطی حیطه تحقیقاتی گسترده ای را ایجاد می کند که زمینه فعالیت های فراوانی را در رشته های دانشگاهی مرتبط و گرایش های بین رشته ای مهیا می سازد. حضور استادان دانشگاه و جهت دهی فعالیت های دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می تواند در ادامه فعالیت شورای تخصصی انرژی و محیط زیست نتایج کاربردی مناسبی را ایجاد کند.
دکتر مریم شهبازی ،  دکتر ماهینی ، دکتر مرجان محمدزاده ، دکتر معین الدینی  و همچنین دکتر ناصر عبادتی. دکتر رییس سادات، دکتر داود جهانی دکتر محمد یزدی و دکتر معصومه سهرابی (دبیر شورا)اعضای شورای تخصصی انرژی و محیط زیست کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.